Социалдык жоопкерчилик

Charity donation

Кайрымдуулук кайрымдуулук

Donations for the Epidemic

Эпидемия үчүн кайрымдуулук

Letter of appointment

Дайындоо каты